LHL-klinikkene Gardermoen blir landets ledende spesialsykehus innen hjerte- og lungesykdommer

  • LHL-klinikkene Gardermoen blir et sykehus for fremtiden, og vil være åpent for pasienter fra hele landet.
  • LHL-klinikkene har lang erfaring med sykehusdrift. Ved å samle noen av landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra LHL-klinikkene Feiring og Glittre, kan LHL tilby et enda bedre og mer helhetlig pasienttilbud.

LHL-fondet – støtt medisinsk utstyr og forskning
Hjertekirurg og avdelingsoverlege Stein Erik Rynning ved LHL-klinikkene Feiring snakker om det nye sykehuset 

Hvorfor bygger vi et nytt sykehus?

Svært mange lider av både hjerte- og lungesykdom samtidig.
Ved å samle noe av landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiring og Glittre, kan LHL gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud.

Forskning

  • Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den sykdomsgruppen som fører til flest dødsfall når vi ser på alle aldersgrupper samlet
  • Lungesykdommer er sterkt økende

Utstyr

  • Målet er å samle inn 150 millioner kroner I løpet av to år som skal brukes på å kjøpe inn over 15.000 ulike produkter til det nye sykehuset

Hvorfor skal du
støtte oss?

LHL-fondet ønsker å skape gjensidig merverdi og verdiskapning sammen med våre støttespillere.

  • LHL-fondet gir deg muligheten til å delta konkret i etableringen av Norges største ideelle private sykehus. Ved å støtte det nye sykehuset er du med på å gi noe tilbake til samfunnet.
  • Ved å støtte oss bidrar du til et bedre pasienttilbud for mennesker som er rammet av hjerte og lungesykdom.

Hvordan kan du
støtte oss?

LHLs hovedoppgave er å forbedre livet til mennesker som rammes av hjerte- og lungesykdommer.

  • Mulighetene for å støtte denne viktige oppgaven er mange, og vi vil gjerne diskutere hvordan vi kan inngå et partnerskap med deg eller din bedrift som møter gjensidige strategiske mål.

  • Vi ønsker å utforske muligheter sammen med våre partnere og tilby avtaler som er tilpasset bidragsyter.

Hvem er vi

LHL-fondet er en ideell stiftelse som støtter medisinsk utstyr og forskning innenfor hjerte og lunge i LHLs sykehus og klinikker.

Stiftelsen ble opprettet i 2015 og har som hensikt å bidra med finansielle midler slik at LHL-klinikkene kan være ledende både faglig og teknologisk innen forebygging, behandling og rehabilitering av hjerte- og lungesykdom.

Vil du vite mer om hvordan du kan bidra?